Tag: #

Bão Harvey

Mạng xã hội trở thành 'phao cứu sinh số' trong thiên tai ở Mỹ

Mạng xã hội trở thành 'phao cứu sinh số' trong thiên tai ở Mỹ

TTO - Trong cảnh người dân Mỹ liên tiếp hoạn nạn vì thiên tai, mạng xã hội đã chứng tỏ là một công cụ hỗ trợ đắc lực để những người bị nạn được giúp đỡ nhanh nhất có thể.