Tag: #

Bức xạ từ điện thoại di động

Có nên tiếp tục tin vào nỗi sợ sóng bức xạ từ điện thoại?

Có nên tiếp tục tin vào nỗi sợ sóng bức xạ từ điện thoại?

TTO – Có vẻ như lái xe và nhắn tin trong khi sang đường khiến người ta mất mạng nhiều hơn là do sóng bức xạ điện thoại. Vậy tại sao nhiều người vẫn tiếp tục mang nỗi sợ này?