Tag: #

Công ty mạng

Các công ty biểu tình bảo vệ trung lập Internet

Các công ty biểu tình bảo vệ trung lập Internet

TTO - Hàng loạt công ty từ các mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò cho đến các trang phim người lớn đã hợp sức biểu tình sau khi Ủy ban Truyền thông Mỹ (FCC) đề xuất xỏa bỏ Luật trung lập Internet.