Tag: #

Danh sách bạn bè

Có cách nào để biết ai đã xem tài khoản Facebook của bạn không?

Có cách nào để biết ai đã xem tài khoản Facebook của bạn không?

TTO – Rất nhiều ứng dụng, công cụ mở rộng và trang web quảng cáo rằng họ có khả năng đưa ra danh sách bạn bè Facebook ghé thăm tường nhà bạn và thời gian họ xem thông tin của bạn. Nhưng hãy cẩn thận!