Tag: #

Độ phân giải 4K

HDR là cuộc chiến tranh định dạng lớn tiếp theo của TV, trong đó Samsung và Sony có thể phải nằm ở phía thua cuộc

HDR là cuộc chiến tranh định dạng lớn tiếp theo của TV, trong đó Samsung và Sony có thể phải nằm ở phía thua cuộc

Không phải chỉ có một mình bạn đã bỏ qua vài thế hệ "đổi mới" trước của TV. Công nghệ 3D là một bức tượng bán thân mà các "lợi thế" của 4K rất khó có thể nhận thấy ngay được cả khi phải nheo mắt lại để nhìn kỹ.