Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT vào Việt Nam phải được cấp phép

03/10/2022 12:12 GMT+7

TTO - Doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu tham gia thị trường cung cấp dịch vụ OTT TV từ nay cũng phải thực hiện thủ tục như doanh nghiệp trong nước.

Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT vào Việt Nam phải được cấp phép - Ảnh 1.

Quy định mới về dịch vụ OTT TV tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước

Đó là một trong những điểm mới của nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023.

Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị chịu trách nhiệm trình Chính phủ ban hành nghị định 71, các quy định trong nghị định sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ OTT trên cùng mặt bằng pháp lý, bảo đảm sự công bằng giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời không bổ sung thêm thủ tục hành chính.

Nội dung cơ bản nhất của nghị định số 71 cũng đồng thời thể hiện quan điểm quản lý dịch vụ OTT TV VOD của cơ quan quản lý nhà nước là các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT TV xuyên biên giới tới người sử dụng tại Việt Nam phải được cấp phép.

Theo quy định mới, đối với loại hình dịch vụ OTT TV, doanh nghiệp có thể lựa chọn hai mô hình cung cấp dịch vụ: 

1. OTT TV cung cấp cả kênh trực tuyến và nội dung theo yêu cầu (VOD).

2. OTT TV chỉ cung cấp VOD (OTT TV VOD). 

Đối với dịch vụ OTT TV VOD, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện kê khai theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông, thay vì phải lập đề án như trước đây. 

Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước, có những điều kiện về kỹ thuật tương đương như doanh nghiệp nước ngoài, được tham gia cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu tham gia thị trường cũng phải thực hiện thủ tục như doanh nghiệp trong nước.

Một điểm mới quan trọng trong nghị định số 71 là bổ sung quy định về biên tập, phân loại, biên dịch nội dung VOD. Theo đó, nội dung VOD được phân thành ba nhóm để thực hiện, gồm:

- Đối với các chương trình tin tức, thời sự; các chương trình về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội: phải được cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình sản xuất, biên tập trước khi cung cấp trên dịch vụ.

- Đối với phim: doanh nghiệp được chủ động thực hiện hoạt động phân loại phim theo tiêu chí phân loại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định khi đáp ứng các điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả phân loại.

- Đối với chương trình thể thao, giải trí: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được thực hiện hoạt động biên tập, phân loại trước khi cung cấp trên dịch vụ và hiển thị cảnh báo trong khi cung cấp dịch vụ, căn cứ theo nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật liên quan, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam.

Như vậy quy định này đã nới lỏng hơn so với quy định cũ trong nghị định số 06/2016/NĐ-CP. Quy định mới cho phép doanh nghiệp được chủ động biên tập, phân loại đối với các loại nội dung VOD là phim, chương trình thể thao, giải trí khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đây, theo quy định tại nghị định số 06/2016/NĐ-CP, tất cả nội dung VOD đều phải được cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình biên tập trước khi cung cấp trên dịch vụ.

Đối với các phim, chương trình nước ngoài, quy định mới cho phép không bắt buộc phải biên dịch. Nhưng trong trường hợp thực hiện biên dịch phải bảo đảm tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam. Quy định này cũng áp dụng đối với việc biên dịch kênh chương trình nước ngoài.

Người dùng góp ý OTT TV nội: Thêm nội dung đặc sắc, bớt quảng cáo Người dùng góp ý OTT TV nội: Thêm nội dung đặc sắc, bớt quảng cáo

TTO - Để có thể tồn tại và phát triển ngay trên ‘sân nhà’, các dịch vụ truyền hình trả tiền qua ứng dụng OTT (OTT TV) nội địa cần chủ động đẩy mạnh sản xuất các chương trình đặc sắc, chính sách thân thiện, dễ tiếp cận người xem...

T. HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận