Tag: #

Giao dịch trực tuyến

​Bảo vệ giao dịch trực tuyến bằng Safe Money

TTO - Tổ chức MRG Effitas vừa trao giải thưởng Ngân hàng điện tử/trình duyệt an ninh năm 2014 - 2015 cho Safe Money - công nghệ giúp bảo vệ thanh toán trực tuyến của hãng Kaspersky Lab.

Emotet: vượt cơ chế bảo mật, trộm tài khoản ngân hàng

TTO - Một "tin dữ" cho người thường xuyên giao dịch ngân hàng trực tuyến.