Học online với cái mạng lag

10/10/2021 10:10 GMT+7

Có 1.001 kiểu tai nạn khi học online, và đây là tai nạn do mạng bị lag.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận