Tag: #

Mạng xã

7 chiến lược tăng ‘fan’ cho tài khoản Facebook - Phần 2

7 chiến lược tăng ‘fan’ cho tài khoản Facebook - Phần 2

TTO - Như trong phần trước đã đề cập, để ứng phó với những thay đổi thuật toán của Facebook, các doanh nghiệp cần có chiến lược mới nhằm đảm bảo tiếp cận khách hàng thành công.