​Công bố phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng quốc gia

21/03/2017 11:38 GMT+7
​Công bố phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng quốc gia

TTO - Trong quá trình triển khai ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, các cơ quan chức năng có thẩm quyền có thể tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc. 

Đồng thời có thể trưng dụng phương tiện và người đang sử dụng các phương tiện thông tin, giao thông… trong trường hợp cấp bách để thực hiện các nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp, ngắn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội.

Đó là nội dung trong qui định mới về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia vừa được Chính phủ ban hành.

Trong đó, phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là phương án ứng cứu cho sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng đáp ứng các tiêu chí nêu trên và hệ thống thông tin bị sự cố là hệ thống thông tin cấp độ 5 hoặc thuộc danh mục Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Chính phủ cũng quy định rõ sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng là sự cố đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: 

- Hệ thống thông tin bị sự cố là hệ thống thông tin cấp độ 4, cấp độ 5 hoặc thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và bị một trong số các sự cố;

- Hệ thống bị gián đoạn dịch vụ; dữ liệu tuyệt mật hoặc bí mật nhà nước có khả năng bị tiết lộ; dữ liệu quan trọng của hệ thống không bảo đảm tính toàn vẹn và không có khả năng khôi phục được;

- Hệ thống bị mất quyền điều khiển;

- Sự cố có khả năng xảy ra trên diện rộng hoặc gây ra các ảnh hưởng dây chuyền, làm tổn hại cho các hệ thống thông tin cấp độ 4 hoặc cấp độ 5 khác.

Đồng thời chủ quản hệ thống thông tin không đủ khả năng tự kiểm soát, xử lý được sự cố.

Ban Chỉ đạo an toàn thông tin quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao đảm nhiệm chức năng Ban Chỉ đạo quốc gia về ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng (Ban Chỉ đạo quốc gia).

Ban Chỉ đạo quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo Bộ Thông tin - truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

Trong qui định này, Chính phủ cũng công bố phương án ứng cứu đối với các sự cố an toàn thông tin mạng, kế hoạch ứng phó đối với  từng mức độ sự cố, tình huống cụ thể, đầu mối phải chịu trách nhiệm xử lý sự cố...

Trong đó có qui định sau khi hoàn tất hoạt động ứng cứu sự cố khẩn cấp cần tổ chức họp báo hoặc gửi thông tin cho truyền thông nếu cần thiết.

THANH HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận