Đã giao dịch chuyển nhượng thành công 5 tên miền '.vn'

15/06/2017 17:32 GMT+7
Đã giao dịch chuyển nhượng thành công 5 tên miền '.vn'

TTO - Chỉ trong vòng một tuần kể từ ngày Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức triển khai nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền, các nhà đăng ký đã thực hiện thành công 5 giao dịch chuyển nhượng.

VNNIC cho biết từ ngày 1-6, Trung tâm Internet Việt Nam, đơn vị quản lý tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, đã bắt đầu phối hợp các Nhà đăng ký tên miền “.vn” triển khai nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” theo qui định mới của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền không thông qua đấu giá.

“Các chủ thể đăng ký sử dụng tên miền “.vn” đã có thể chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền ".vn" một cách minh bạch, thay vì phải thực hiện một cách không chính thức thông qua việc bên bán hoàn trả và bên mua đăng ký lại tên miền như trước đây” - đại diện của VNNIC khẳng định.

Trước khi có qui định đầy đủ, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” gặp nhiều vướng mắc và có rủi ro trong quá trình thực hiện. Với số lượng đăng ký sử dụng lớn, nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền xuất hiện từ sớm nhưng do thiếu các quy định đồng bộ đặc biệt là về thuế chuyển nhượng, các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền chưa thể chính thức thực hiện trên thực tế.

Một số giao dịch trên thị trường được các bên mua, bán thực hiện thông qua việc hoàn trả và đăng ký lại tên miền, chấp nhận xác suất rủi ro tên miền có thể bị đăng ký mất bởi bên thứ ba trong quá trình thực hiện. 

Theo quy định hiện tại, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được thực hiện tại Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền chuyển nhượng (Thông tin nhà đăng ký tên miền “.vn” được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn/).

Theo VNNIC, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đứng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thứ tám Châu Á về số lượng duy trì sử dụng với 404.938 tên miền.

T. HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận