Tag: #

Sinh thiết

Robot lấy sinh thiết chẩn đoán ung thư vú

Robot lấy sinh thiết chẩn đoán ung thư vú

TTO - Robot tên Stormram 4 là một máy in 3D có thể thực hiện việc lấy một mảnh mô ở dưới da với tốc độ 10 bước/giây để làm xét nghiệm sinh thiết.