Tag: #

Sử dụng laptop

Ghi chép bằng laptop khiến sinh viên học kém đi?

Ghi chép bằng laptop khiến sinh viên học kém đi?

TTO - Các nghiên cứu khoa học mới nhất tiếp tục cung cấp thêm các lý do thuyết phục về việc sinh viên không nên sử dụng laptop để ghi chép bài vở trên giảng đường.