Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Thời gian biểu

Microsoft đưa trợ lý ảo Cortana lên ứng dụng Skype

Microsoft đưa trợ lý ảo Cortana lên ứng dụng Skype

TTO – Trợ lý ảo này sẽ xuất hiện trong hộp thoại chat để hỗ trợ người dùng tạo thời gian biểu hay tìm kiếm thông tin.