Tag: #

Ti vi thông minh

Cách chọn TV thông minh tốt nhất phù hợp thói quen xem của bạn

Cách chọn TV thông minh tốt nhất phù hợp thói quen xem của bạn

TTO - Một chiếc TV thông minh tốt nhất nhưng phải phù hợp với nhu cầu của riêng bạn sẽ liên quan tới độ phân giải màn hình, công nghệ màn hình và phần mềm tương thích.