Tag: #

Windows Defender Offline Tool

Diệt virus khi khởi động Windows

Diệt virus khi khởi động Windows

TTO - Microsoft đã phát hành phiên bản mới của công cụ chống virus Windows Defender Offline Tool, có khả năng quét trước khi Windows khởi động.