Tag: #

Xả súng Texas

Apple muốn hỗ trợ FBI điều tra vụ xả súng tại Texas

Apple muốn hỗ trợ FBI điều tra vụ xả súng tại Texas

TTO – Khi biết FBI đang gặp khó khăn trong việc truy cập thông tin trên điện thoại của thủ phạm, Apple mong muốn trợ giúp.