Tag: #

Xác thực hai yếu tố

Facebook cho xác thực hai yếu tố không cần số điện thoại

Facebook cho xác thực hai yếu tố không cần số điện thoại

TTO - Việc chuyển đổi số di động từ 11 thành 10 số khiến nhiều người dùng lo lắng sẽ bị ảnh hưởng đến tài khoản Facebook thì mạng xã hội này vừa bất ngờ cho phép xác thực không cần số điện thoại.