Việt Nam - Singapore hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sản xuất

Việt Nam - Singapore hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sản xuất

TTO - Với sự hậu thuẫn của các đối tác nhiều kinh nghiệm từ Singapore, sự hợp tác nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất cải tiến và đổi mới sáng tạo ngay trên nền máy móc, dây chuyền sản xuất sẵn có để tăng năng suất, tạo ra giá trị cao hơn...

Mới nhất

Mới cập nhật