Tag: #

Cửa hàng ứng dụng

Dựng phim cùng Galaxy Note 8

Dựng phim cùng Galaxy Note 8

TTO - Với cấu hình mạnh mẽ và khả năng quay phim, chụp hình không thua kém thiết bị chuyên nghiệp, việc tận dụng Note 8 để quay và dựng phim thật sự dễ dàng.