Tag: #

Hình ảnh chân thực

Màn hình lớn: xu hướng của ngành công nghiệp TV

Màn hình lớn: xu hướng của ngành công nghiệp TV

Tích hợp chất lượng hình ảnh cao, thiết kế tràn viền đẹp hoàn hảo trong một kích thước lớn, đó là xu thế TV tất yếu cho những ngôi nhà hiện đại.