Tag: #

Quấy rối điện thoại

Quấy rối qua điện thoại có thể bị phạt tù

Quấy rối qua điện thoại có thể bị phạt tù

TTO - Hành vi gọi điện thoại liên tục cho một người dùng để đòi nợ - nhưng người đó không hề nợ - được xem là hành vi quấy rối và có thể bị phạt tù.