Sở BCVT TP.HCM áp dụng chữ ký điện tử

22/09/2006 15:32 GMT+7

TTO - Sở BCVT TP.HCM đã đưa vào thử nghiệm sử dụng chữ ký số đối với các văn bản số của sở từ 20-9. Mỗi chuyên viên của sở được cấp phát một thẻ thông minh chứa chữ ký số được chứng thực bởi Trung tâm chứng thực của Sở BCVT. Thẻ này cũng được dùng để khai báo giờ đến và về của từng chuyên viên.

Chuyên viên sử dụng thẻ thông minh để thực hiện ký chữ ký số trên các văn bản số được soạn thảo trên môi trường Microsoft Office, PDF sử dụng khi hoàn thành việc soạn thảo văn bản, chỉnh sửa văn bản theo yêu cầu của lãnh đạo. Tất cả các văn bản số được lưu phải có đầy đủ 3 chữ ký số của Sở, của thư ký phòng và chuyên viên.

Việc áp dụng chữ ký số nhằm đảm bảo tích thống nhất, bảo mật và toàn vẹn về mặt nội dung của các văn bản luân chuyển. Các tập tin nội dung đính kèm trong công văn sẽ được gắn chữ ký số nhằm xác định rõ trách nhiệm của mỗi chuyên viên xử lý. Đây là cơ quan nhà nước đầu tiên tại TPHCM sử dụng chữ ký số.

H.N
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận