Tag: #

CEO Mark Zuckerberg

Nga can thiệp bầu cử Mỹ bằng quảng cáo Facebook

Nga can thiệp bầu cử Mỹ bằng quảng cáo Facebook

TTO - Người Nga đã tạo nhiều tài khoản và trang giả mạo và chi trả đến 100.000 USD tiền quảng cáo để can thiệp và ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ