Tag: #

Phiên dịch viên

Google Assistant sắp trở thành phiên dịch viên thực thụ

Google Assistant sắp trở thành phiên dịch viên thực thụ

TTO - Google Assistant đưa ra một phương pháp mới để hỗ trợ người dụng vượt qua rào cản ngôn ngữ trong khi đi du lịch.