Tag: #

Sử dụng ứng dụng

Lúc nào nên và không nên chia sẻ vị trí thực của bạn

Lúc nào nên và không nên chia sẻ vị trí thực của bạn

TTO - Gần như tất cả các ứng dụng phổ biến nhất hiện nay đều cung cấp tính năng xác định vị trí thực của người dùng. Nên khai thác tính năng này sao cho, hợp lý?